…. in beeld

Lang werd er gedacht dat een auditieve manier van leren en werken de meest effectieve manier was.
Inmiddels blijkt uit onderzoek dat een groot gedeelte van de kinderen (en 
volwassenen) een visuele dominantie heeft. 

Wat is een visuele dominantie of beelddenken eigenlijk?
Beelddenken is het denken in beelden en filmpjes. Eigenlijk is de term “beelddenken” niet zo handig gekozen. Waar het eigenlijk om gaat, is een visuele dominantie.

Visuele dominantie nader bekeken.
Je kunt informatie tot je nemen via het auditieve, visuele en kinesthetische (horen, zien, voelen). Mensen met een visuele dominantie (de mensen die wij beelddenkers noemen) moeten de informatie die ze krijgen ‘zien’ (en of voelen/ervaren) om het te begrijpen en te verwerken.
Logisch dat iemand met een auditieve dominantie (je zult hier vaak het de term ‘woorddenker’ voor gebruikt zien worden) de informatie moet ‘horen’ om het te begrijpen en bij het kinesthetische (voelen) inderdaad, doet ‘voelt’ om informatie te verwerven.
Meestal hebben we een combinatie van 2 of zelfs alle 3…. Toch is één van deze kanalen het voorkeurskanaal (dominantie). En bij beelddenken is dat het visuele.

Groeien jongen beelddenkerHoe lang bestaat beelddenken al?
Beelddenken bestaat, zo ver we weten al zo lang als de mensheid. De ‘neandertaler’ had immers geen gesproken taal om iets duidelijk te maken. Ze gebruikte daarom (grot) tekeningen, gebaren, geluiden etc.
Het grappige is zelfs, ieder mens wordt als een beelddenker geboren… Ook als baby heb je namelijk geen taal om te vertellen dat je bijvoorbeeld honger hebt.
De term ‘beelddenken’ bestaat trouwens nog niet zo lang. Begin 20e eeuw bedacht Maria Crabbe (een Nederlandse logopediste) de therm nadat ze in haar werk heel wat kinderen zag die niet goed mee konden op school, maar wel goed mee konden komen in haar praktijk wanneer ze op een visuele manier met hen werkte.

Ben ik dan ziek?
Nee, beelddenken is geen ziekte of stoornis… beelddenken is een manier van denken. Het is een voorkeur om informatie te verwerken. Je zou het kunnen vergelijken met jouw voorkeurshand om te schrijven of -voet om mee te voetballen.

Maar niet iedereen blijft een beelddenker
Het klinkt misschien raar maar niet iedereen denkt in beeldden. Ruim  30% van de mensen denkt visueel. Iemand die in beelden denkt, denkt gemiddeld 32 (gedachte)beelden per seconde. Om je een vergelijk te geven, een woorddenker verwerkt ongeveer 150 woorden per minuut ofwel 2,5 woord per seconde.

Beelddenkers zijn talentvolle creatieve, slimme en gevoelige mensen. Hun dominantie is niet enkel op het visuele, ze hebben ook een dominante rechter hersenhelft.

Linker & rechter hersenhelft
Linker rechter hersenhelftJe leest veel dat beelddenker met hun rechter hersenhelft denken. Zou dat betekenen dat de linker hersenhelft werkloos is? Nee! We hebben een dominante rechter hersenhelft. We gebruiken de rechter hersenhelft het meest. Dat kun je ook wel zien aan onderstaande tabel. Waarschijnlijk ben jij als beelddenker beter in de dingen die in de kolom onder ‘de rechter hersenhelft’ staan… dan de dingen die onder de linker hersenhelft staan.

Moeten we echt in hokjes?
Nee! Het is allemaal niet zo ‘strak’ en keurig als het lijkt. Terug naar de feiten.. Het is niet zo dat een woorddenker geen beelden kan zien. Veel woorddenkers moeten er alleen veel meer moeite voor doen. Het is ook niet zo dat beelddenkers niet analytisch kunnen denken…
Wellicht is het meest handige om uit te leggen date er 3 categorieën zijn.
We hebben de beelddenker
De woord/beelddenkers en de woorddenkers.

Hoeveel beelddenkers wonen er op de aarde?

SK Wist je date er > 7.000.000.000 mensen op de aarde wonen?
Onderzoek doen met zo veel mensen is dus een ware uitdaging.

Weetje: Wij gebruiken letters om te lezen, chinezen gebruiken symbolen (ofwel woordplaatjes) om te lezen… Toch is het niet zo dat alle chinezen beelddenker zijn

Er zijn heel veel verschillende cijfers die de ronde doen als het gaat over beelddenken.

Dokter Linda Kreger Silverman (PH.D) heeft daarin, zoals het er nu uit ziet de meeste onderzoeken gedaan.Kreger- Silverman stelt o.a. dat het grootste deel van de wereldbevolking beeld/woorddenker is…  Wil je meer informatie over de onderzoeken? KLIK HIER


Creative colorful left and right brainLinks of rechts?

Je zou kunnen zeggen dat als je naar de dominantie van de hersenhelften kijkt (welke hersenhelft wordt als eerst/ het meeste aangesproken), de
beelddenker een dominantie heeft op de rechter hersenhelft, de woorddenker op de linker hersenhelft en de
woord/beelddenker heeft een evenwichtigere samenwerking tussen beide (toch heeft deze groep woord/beelddenkers vaak wel een voorkeur voor het auditieve of het visuele en/of beide nodig om informatie tot zich te nemen.)
Roos vervenAnders denken
Er zijn heel veel redenen om het leuk te vinden wanneer je een beelddenker bent. Een van de grootste voordelen is de enorme kracht van associëren. Noem een woord en een beelddenker geeft je in een rap tempo minstens 10 dingen die eraan linken. Het grappige is vaak dat die dingen niet altijd zouden zijn wat jij bij dat woord dacht.

Hoe dat komt?
Door de 32 plaatjes per seconde begrijp je dat er een levensgrote kaartenbak ontstaat. Deze kaartenbak is altijd actief.

Voorbeeld: Als jij tegen de beelddenker BLOEM zegt… associeert hij wellicht zo:
tuin, roos, rood, verf, verhuizing etc…

Je ziet, binnen enkele seconden zijn we van een bloem beland in een verhuizing. Dit is heel handig wanneer je gaat brainstormen of creatief bezig bent. Maar soms, tijdens schoolwerk of een vergadering kan dit je aandacht afleiden.
Hierdoor lijkt het wellicht dat we een concentratieprobleem hebben echter is het vooral ons hoofd waar we ‘de baas’ over moeten worden en ‘moeten’ leren opruimen.

TopdownTopdown
Dat anders denken zit hem ook in de topdown manier van denken. Een beelddenker heeft een totaalbeeld nodig om iets te begrijpen. Hij zoemt als het ware uit om zo alle informatie aan elkaar te linken. Pas als het totaaloverzicht duidelijk is, begrijpt de beelddenker het.

Helicopterview
Doordat de beelddenker goed kan uitzoomen, dus een helicopterview heeft overziet hij ook hele werkstukken/ projecten. Dit kan heel handig zijn omdat zo’n project/werkstuk daardoor sneller kan verlopen. De beelddenker voorziet problemen eerder doordat hij naar het totaal kijkt. De woorddenker heeft dit op zijn beurt nog niet gezien omdat deze stap voor stap werkt en bijvoorbeeld beter is in tijd (waar een beelddenker dan weer minder sterk in is)…. Je ziet. Beeld- en woorddenkers zijn allebei nodig. Ze zijn zeer complementair aan elkaar…. Als we het ze maar uitleggen!

Hoe herken je een beelddenker?
Of eigenlijk, hoe herken je iemand met een visuele voorkeur/dominantie? Mensen met een visuele voorkeur herken je vaak aan de onderstaande punten. Hou er rekening mee dat we niet alle punten allemaal hebben.. maar vaak wel het grootste deel van de lijst!

Kenmerken

Beelddenkers zijn te herkennen aan de volgende eigenschappen;

Iemand met een visuele voorkeur:
o Denkt, leert, werkt (eigenlijk leeft) visueel
Denkt in beelden en/of filmpjes
Leert/werkt vanuit het geheel (topdown)
Kan details over het hoofd zien
Heeft het (totaal)overzicht nodig om het te begrijpen
o Heeft vaak herhaling nodig bij mondelinge instructie
Is gemakkelijk afgeleid
Krijgt vaak te horen dat hij droomt
Heeft groot risico op faalangst
Heeft een groot risico op onderpresteren
Vergeet niet meer wat eenmaal in zijn hoofd zit
Haakt bij herhaling vaak af
o Heeft vaak wisselende resultaten
Kan datgeen wat hij bedenkt moeilijk(er) onder woorden brengen
Bezit meer kennis dan tot uiting lijkt te komen
Bekijkt zaken vanuit verschillende perspectieven door het te visualiseren
Heeft minder voeling met taal
Heeft een minder mooi/leesbaar handschrift
Heeft moeite met onthouden als iets niet/onvoldoende visueel wordt aangeboden
Leert en werkt door ervaring en doen
Heeft afwisseling nodig binnen school, sport, werk etc
Zal vaker eerst doen en dan denken
Weet dingen zonder in staat te zijn uit te leggen waarom of hoe
Herinnert zicht wat hij  gezien heeft en vergeet wat hij hoorde
Heeft een grote fantasie(wereld)
Organiseert op geheel eigen wijze
Heeft weinig voeling met tijd
Is van nature een gevoelig person
Is musical, artistiek, creatief en/of mechanisch sterk
Gebruikt bij het praten vooral beelden en metaforen in plaats van feiten en cijfers
Lijkt steeds ‘zijwegen’ te nemen tijdens het vertellen van een verhaal
Heeft vaak moeite om foutloos te schrijven
Kan de ander het idee geven dat hij chaotisch en onoverzichtelijk werkt
Heeft moeite met de juiste woorden te vinden bij zijn/haar uitleg
Ziet overal mogelijkheden en/of nieuwe ideeen
Kan moeite hebben om projecten of werk(jes) volledig af te maken
Kan (extreme) druk/stress ervaren bij vasgelegde processen, procedures en (sterke) hiërarchische structuren
Ziet vaak al snel waar iets fout zal lopen maar heeft moeite om kort en bondig uit te leggen waarom
Vergeet de tijd wanneer hij/zij totaal op gaat in activiteiten die hem/haar interesseren
Vraagt zich continu af waarom iets op een bepaalde manier gebeurt en ziet daarbij steeds nieuwe/andere mogelijkheden.
Voelt zich steeds persoonlijk betrokken wanneer er iets in zijn/haar omgeving gebeurt ook al is hij/zij geen betrokken partij

Natuurlijk is deze lijst ‘maar’ een indicatie, toch ga je zien dat iemand met een visuele voorkeur, een beelddenker, het overgrote deel van deze vragen positief kan beantwoorden. Misschien kan naast deze lijst ook dit filmpje (let op! Engels-talig) je nog meer informeren over (jouw) visuele intelligentie.

maxresdefault

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu snap je wellicht nog betere waarom wij via Onderwijs in beeld en Logopedie in Beeld zo veel mogelijk bewustwording willen brengen. Hoe meer mensen die weten… hoe beter kinderen (en later volwassenen) zichzelf begrijpen. Hoe minder leerproblemen en hoe makkelijker de schoolcarrière.

 

Wanneer een bloem niet groeit… verander je de omgeving… niet de bloem!
Meer weten over info-avonden of opleidingsmogelijkheden? Kijk dan gerust in onze agenda